[صفت]

lowly

/ˈloʊli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: lowlier] [حالت عالی: lowliest]

1 فروتن افتاده، متواضع

humorous
مترادف و متضاد humble obscure

2 دون‌پایه پایین‌مقام

humorous
مترادف و متضاد humble obscure
a lowly government clerk
یک کارمند دولتی دون‌پایه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان