[صفت]

loyal

/ˈlɔɪ.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: loyalest] [حالت عالی: loyaler]

1 وفادار باوفا

مترادف و متضاد faithful true disloyal
  • 1.Generally, dogs are loyal.
    1. عموما سگ‌ها باوفا هستند.
  • 2.People close to him are fiercely loyal.
    2. افراد نزدیک به او به شدت وفادار هستند.
  • 3.She's very loyal to her friends.
    3. او به دوستانش بسیار وفادار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان