[اسم]

loyalist

قابل شمارش

1 وفادار (دولت یا حکومت) طرفدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان