[اسم]

lozenge

/ˈlɑːzɪndʒ/
قابل شمارش

1 قرص مکیدنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: قرص مکیدنی
cough lozenges
قرص مکیدنی سرفه

2 لوزی (هندسه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: لوزی
مترادف و متضاد diamond
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان