[اسم]

LSD

(Lysergic acid diethylamide)
/ˌel es ˈdiː/
غیرقابل شمارش

1 ال‌ اس‌ دی داروی روان گردان

مترادف و متضاد acid
  • 1.the real facts about LSD
    1. حقایق واقعی درباره ال اس دی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان