[اسم]

madras

/məˈdræs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدراس [نوعی ادویه تند هندی]

  • 1.chicken madras
    1. مدراس مرغ [مرغ تند]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان