[اسم]

maelstrom

/ˈmeɪlstrəm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گرداب (بزرگ و شدید)

معادل ها در دیکشنری فارسی: گرداب عظیم
مترادف و متضاد vortex whirlpool
  • 1.Norway is famous for its maelstroms.
    1. نروژ به گرداب‌های بزرگ و شدیش معروف است.

2 آشوب گرداب (مجازی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهلکه
مترادف و متضاد tumult turbulence turmoil
  • 1.Nearly everyone in Europe was caught up in the maelstrom of World War II.
    1. تقریبا همه در اروپا گرفتار آشوب جنگ جهانی دوم شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان