[اسم]

maestro

/mˈaɪstɹoʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رهبر ارکستر

مترادف و متضاد conductor

2 نابغه استاد

مترادف و متضاد genius master
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان