[اسم]

Maggie

/mˈæɡi/
غیرقابل شمارش

1 مگی [نام دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان