[اسم]

magic trick

/mˈædʒɪk tɹˈɪk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شعبده حیله شعبده‌بازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شعبده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان