[صفت]

magisterial

/ˌmædʒɪˈstɪriəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more magisterial] [حالت عالی: most magisterial]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 معتبر شاهکار

مترادف و متضاد authoritative
  • 1.his magisterial work ‘The Roman Wall in Scotland’
    1. اثر معتبر او به نام "دیوار رومی در اسکاتلند"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان