[اسم]

magistrate

/ˈmædʒɪstreɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دادرس رئیس بخش دادگاه بدوی، مجری عالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بازپرس دادرس
مترادف و متضاد justice of the peace
  • 1.a magistrates’ court
    1. دادگاه بدوی
  • 2.to come up before the magistrates
    2. در برابر رئیس بخش دادگاه حاضر شدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان