[اسم]

maggot

/ˈmæɡət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لیسه حشره لیسه یا کرمینه برخی حشرات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان