[اسم]

magic realism

/mˈædʒɪk ɹˈiːəlɪzəm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 واقع‌گرایی جادویی (مکتب ادبی) رئالیسم جادویی

معادل ها در دیکشنری فارسی: رئالیسم جادویی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان