[اسم]

mag tape

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نوار مغناطیسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان