[اسم]

mag tape

قابل شمارش

1 نوار مغناطیسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان