[اسم]

madrigal

/ˈmædrɪɡl/
قابل شمارش

1 سرود چند نفره بدون موسیقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان