[اسم]

Manchester

/ˈmæntʃestər/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منچستر [شهری در انگلستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان