[اسم]

Marc

/mɑrk/
غیرقابل شمارش

1 مارک (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان