[اسم]

Marcel

/mɑːɹsˈɛl/
غیرقابل شمارش

1 مارسل [نام پسرانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان