[اسم]

Marcus

/ˈmɑrkəs/
غیرقابل شمارش

1 مارکوس (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان