[اسم]

marmot

/ˈmɑːrmət/
قابل شمارش

1 سنجاب مارموت

معادل ها در دیکشنری فارسی: موش‌خرما
  • 1.The marmot lives in holes in the ground.
    1. سنجاب مارموت در سوراخ هایی درون زمین زندگی می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان