[اسم]

marque

/mˈɑːɹk/
قابل شمارش

1 نام یا نماد تجاری (اتومبیل و ...) برند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان