[اسم]

medley

/ˈmedli/
قابل شمارش

1 قطعه موسیقی مختلط میکس

a medley of Beatles hits
میکسی از آهنگ‌های موفق "بیتلز"

2 ترکیب (از چیزهای مختلف) آمیزه، مخلوط

مترادف و متضاد blend melange miscellany mixture
an astonishing medley of colors
ترکیب حیرت‌انگیزی از رنگ‌ها

3 شنای ترکیبی

مترادف و متضاد Medley swimming
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان