[اسم]

method

/ˈmeθ.əd/
قابل شمارش

1 روش شیوه

مترادف و متضاد approach procedure strategy way
a reliable/an effective/a scientific ... method
روش قابل اتکا/تاثیرگذار/علمی و...
 • I think we should try again using a scientific method.
  فکر کنم باید دوباره این کار را با استفاده از یک روش علمی امتحان کنیم.
method of something
روش چیزی
 • Today’s methods of birth control make it possible for a couple to choose whether or not to have a child.
  روش‌های امروزی پیشگیری از بارداری به زوج‌ها این امکان را می‌دهد که انتخاب کنند بچه‌دار شوند یا نه.
method of doing something
روش انجام کاری
 • a new method of solving the problem
  یک روش جدید حل مسئله
method for something/for doing something
روش برای چیزی/برای انجام کاری
 • effective methods for the storage and retrieval of information
  روش‌های موثر برای ذخیره و بازیابی اطلاعات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان