[صفت]

military

/ˈmɪl.ə.ter.i/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more military] [حالت عالی: most military]

1 نظامی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارتشی نظامی لشکری
 • 1.military action
  1. اقدام نظامی
 • 2.military forces
  2. نیروهای نظامی
 • 3.military service
  3. خدمت نظامی [سربازی]
[اسم]

military

/ˈmɪl.ə.ter.i/
غیرقابل شمارش

2 ارتش

 • 1.The military has opposed any cuts in defense spending.
  1. ارتش با هرگونه کاهش در بودجه دفاعی مخالفت کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان