[اسم]

mixture

/ˈmɪks.tʃər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخلوط ترکیب

  • 1.Life is a mixture of happiness and sadness.
    1. زندگی، ترکیبی از شادی و غم است.
  • 2.The mixture of flour and water
    2. مخلوط آرد و آب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان