[اسم]

mollusc

/ˈmɑːləsk/
قابل شمارش

1 نرم‌تن (موجود زنده)

specialized
  • 1.Snails and slugs are molluscs.
    1 . حلزون‌ها و لیسه‌ها نرم‌تن هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان