[اسم]

moon

/muːn/
قابل شمارش

1 ماه

  • 1. We gazed at the moon.
    1 . به ماه خیره شدیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان