[صفت]

motheaten

قابل مقایسه

1 کهنه نخ‌نما، مندرس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان