[اسم]

mother's day

/ˈmʌðərz deɪ/
غیرقابل شمارش

1 روز مادر

معادل ها در دیکشنری فارسی: روز مادر
  • 1.Mother's Day In North America and South Africa is the second Sunday in May.
    1. روز مادر در امریکای شمالی و افریقای جنوبی دومین یکشنبه (ماه) می است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان