[اسم]

moustache

/ˈmʌˌstæʃ/
قابل شمارش

1 سبیل

  • 1.Max had a thick black mustache .
    1. "مکس" سبیل کلفت و سیاهی داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان