[جمله]

Nice to meet you, too.

/naɪs tu mit ju, tu./

1 من هم از آشنایی با شما خوش‌وقت هستم. من هم از دیدن تو خوش‌وقتم.

  • 1."Nice to meet you," said Michael. "Nice to meet you, too," said Elizabeth.
    1. "مایکل" گفت: «از آشنایی با شما خوش‌وقت هستم. "الیزابت" گفت: «من هم از آشنایی با شما خوش‌وقت هستم.»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان