[حرف ندا]

of course

/ʌv kɔːrs/

1 البته

معادل ها در دیکشنری فارسی: البته
informal
مترادف و متضاد certainly definitely sure thing yes no
  • 1."Can you help me?" "Of course!"
    1. «می‌توانی به من کمک کنی؟» «البته!»
  • 2."Don't you like my book?" "Of course I do!"
    2. «از کتاب من خوشت نمی‌آید؟» «البته که خوشم می‌آید!»
کاربرد حرف ندای of course
از حرف ندای of course برای تاکید بر موافقت با چیزی و یا رضایت از چیزی به‌کار می‌رود. مثال:
گاهی در موقعیت‌های غیررسمی و محاوره‌ای از واژه course استفاده می‌شود، مثلا:
".Will you be there?" "Course I will" («آنجا خواهی بود؟» «البته که خواهم بود.»)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان