[صفت]

outgoing

/ˈɑʊtˌgoʊ.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more outgoing] [حالت عالی: most outgoing]

1 اجتماعی معاشرتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: معاشرتی
مترادف و متضاد friendly sociable
  • 1.Anne is very outgoing, but her sister's quite shy.
    1. "اَن" خیلی اجتماعی است، اما خواهرش خیلی خجالتی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان