[صفت]

overawed

/ˌoʊvɚɹˈɔːd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وحشت‌زده مرعوب

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرعوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان