[اسم]

overbuilding

/ˈoʊvərˌbɪldɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 ساخت و ساز بیش از حد [ساختمان سازی بیش از حد در یک منطقه]

  • 1. Overbuilding has been a serious issue in our neighborhood.
    1 . ساخت و ساز بیش از حد مسئله ای جدی در محله ما بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان