[اسم]

p

(penny, pence)
/piː/
قابل شمارش

1 مخفف پنی مخفف پنس

  • 1.a 30p stamp
    1 . یک تمبر 30 پنسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان