[اسم]

penitence

قابل شمارش

1 پشیمانی ندامت، توبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ندامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان