[اسم]

Pentecost

/ˈpentɪkɔːst/
غیرقابل شمارش

1 عید پنجاهه (مسیحیت)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان