[اسم]

penury

/ˈpenjəri/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فقر شدید تنگدستی

مترادف و متضاد extreme poverty
  • 1.He died in penury.
    1. او در فقر شدید از دنیا رفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان