[اسم]

peony

/pˈiəni/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گل صدتومانی (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل صدتومانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان