[اسم]

peony

/pˈiəni/
قابل شمارش

1 گل صدتومانی (گیاه‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل صدتومانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان