[صفت]

penurious

/ˌpɛnˈjuriəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more penurious] [حالت عالی: most penurious]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خسیس

مترادف و متضاد mean miserly parsimonious enerous
  • 1.his penurious wife will make him rich.
    1. زن خسیسش او را ثروتمند خواهد کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان