[اسم]

people carrier

/pˈiːpəl kˈæɹɪɚ/
قابل شمارش

1 اتومبیل مسافربر ون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان