[اسم]

pep

/pɛp/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انرژی شور و اشتیاق، پویایی

[فعل]

to pep

/pɛp/
فعل گذرا و ناگذر

2 نیرو بخشیدن سر حال آوردن، نیرو دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان