[اسم]

pepper

/ˈpep.ər/
غیرقابل شمارش

1 فلفل

salt and pepper
نمک و فلفل

2 فلفل دلمه‌ای

مترادف و متضاد bell pepper
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان