[اسم]

pepper

/ˈpepər/
غیرقابل شمارش

1 فلفل

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلفل
salt and pepper
نمک و فلفل

2 فلفل دلمه‌ای

مترادف و متضاد bell pepper
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان