[اسم]

peppermint

/ˈpepərmɪnt/
غیرقابل شمارش

1 نعناع فلفلی

peppermint tea
چای نعناع فلفلی

2 آبنبات نعنایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان