[صفت]

peppery

/ˈpepəri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: pepperier] [حالت عالی: pepperiest]

1 فلفلی تند

a hot peppery sauce
سس تند فلفلی

2 زودجوش تندخو، کج‌خلق

informal
مترادف و متضاد bad-tempered irritable
a peppery old man
یک پیرمرد زودجوش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان