[اسم]

pepperoni

/ˌpepəˈroʊni/
غیرقابل شمارش

1 پپرونی

  • 1.a pepperoni pizza
    1. یک پیتزا پپرونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان