[اسم]

peppercorn

/pˈɛpɚkˌɔːɹn/
قابل شمارش

1 دانه فلفل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان