[اسم]

phenol

/fˈɛnɑːl/
غیرقابل شمارش

1 فنول (شیمی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فنول
مترادف و متضاد carbolic acid
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان